O wynikach poinformujemy 27 października podczas internetowej Gali wręczenia nagród WARTO 2020, wroclaw.wyborcza.pl oraz na łamach
Gazety Wyborczej Wrocław.