Brussels Headlines nr 7/2021
          

 

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszam do przeczytania ostatniego przed wakacjami numeru Brussels Headlines. W nim m. in. list BusinessEurope do Premiera Słowenii Janeza Jansa, w którym przedstawiamy priorytety biznesu na najbliższe półrocze. Państwa członkowskie muszą dobrze wykorzystać szansę, którą stwarza Fundusz Odbudowy, aby zagwarantować, że zaciągnięty przez Unię dług będzie mógł zostać spłacony dzięki wzrostowi gospodarczemu bez nadmiernego obciążania przyszłych pokoleń. W liście odnosimy się także do unijnych priorytetów, czyli zielonej i cyfrowej transformacji, polityki społecznej i handlowej, jak również przyszłości jednolitego rynku, który w wyjątkowy sposób ucierpiał wskutek pandemii.

Zapraszam także do zapoznania się z komentarzami ekspertów, które dotyczą m. in. możliwości dla firm w ramach Horyzontu Europa, działań Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES, przyszłych relacji pomiędzy UE i Szwajcarią oraz cyfryzacji ochrony zdrowia w Europie.

Dobrych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

#LewiatanEU
#LewiatanEurope

Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli

 

Pakiet „Fit for 55” - zapowiedź realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska ogłosiła główną część długo oczekiwanego Pakietu Fit for 55. Jest to projekt zmian legislacyjnych, które mają na celu zmniejszenie emisyjności europejskiej gospodarki o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu emisyjności z roku 1990).
Priorytetu biznesu dla słoweńskiej prezydencji w Radzie UE
 

 

Horyzont Europa szansą dla polskich firm
Program ramowy Horyzont Europa (następca Horyzontu 2020) to najważniejszy unijny program finansujący badania naukowe i innowacje w latach 2021-2027. Budżet programu to 95,5 mld euro. Czym różni się od swojego poprzednika i kto może z niego skorzystać? Wyjaśniam szczegóły.

Adam Dorywalski, ekspert biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów
Już w przyjętym w listopadzie 2020r. przez Komisję Europejską programie na rzecz konsumentów wskazano na kluczowe obszary, które powinny stać się priorytetem dla europejskiej polityki konsumenckiej w najbliższych latach. To m.in.: wzmocnione ekologiczne podejście, bezpieczeństwo cyfrowe, ochrona słabszych uczestników rynku oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej.

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. cyfryzacji

Ważne dyskusje w Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES
Od nowego mandatu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przewodniczę Obserwatorium Rynku Pracy, które przynależy do Sekcji Rynku Pracy, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Podczas majowego spotkania obserwatorium odbyło się wysłuchanie na temat sektorów o niskich płacach: gastronomii, hoteli, turystyki, usług socjalnych, sprzątania, kultury, handlu. To była dobra debata i dyskusja.

Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek EKES

UE chce uregulować cyfryzację ochrony zdrowia
Cyfryzacja jest jednym z globalnych trendów, który realnie zmienia codzienność w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z tych obszarów jest ochrona zdrowia, która w ostatnich latach mocno się zmieniła. W związku z pandemią COVID-19 proces cyfryzacji i badań naukowych mocno przyśpieszył. Cyfryzacja powoduje postęp i wprowadza wiele ułatwień w medycynie, ale może też tworzyć ryzyka. Jakie? Np. te dotyczące prywatności.

Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan

Zielono mi… czyli jak środowisko arbitrażowe może zadbać o ograniczanie śladu węglowego?
Szwajcaria jest czwartym po Chinach, USA i Wielkiej Brytanii parterem handlowym Unii Europejskiej. Relacje UE-Szwajcaria utrudniają jednak niedopasowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości umowy dwustronne jak i neutralność Szwajcarii, która w określonych przypadkach przypomina wręcz izolacjonizm.

Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Czy partnerska współpraca między UE a Szwajcarią jest możliwa? Fiasko negocjacji Brukseli z Krajem Helwetów
Szwajcaria jest czwartym po Chinach, USA i Wielkiej Brytanii parterem handlowym Unii Europejskiej. Relacje UE-Szwajcaria utrudniają jednak niedopasowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości umowy dwustronne jak i neutralność Szwajcarii, która w określonych przypadkach przypomina wręcz izolacjonizm.

Tomasz Paszkiewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan

 

 

The EU-Mercosur Association Agreement - Joint business statement
Follow-up to the 8 June 2021 hearing on the social economy action plan - Joint contribution by BusinessEurope and SMEunited
Effective harmonised standardisation - Joint industry recommendations
Revision of the EU legistion on design protection - BusinessEurope comments on the public consultation  
Corporate sustainability reporting directive - a BusinessEurope position paper  
Better regulation for a more resilient Europe - a BusinessEurope position paper  

 

Lewiatan        

Konfederacja Lewiatan

Biuro w Brukseli

          
Av. de Cortenbergh 168 1000 Brussels, Belgium  Tel. (+32) 2 732 13 06 www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl