17/04/2019 numer 04/2019           

 

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem newslettera europejskiego. Znajdziecie w nim informację o naszych działaniach w Brukseli, m. in. o lobbingu na rzecz wprowadzenia mechanizmu SPC MW. Rezultat głosowania w tej sprawie na ostatniej sesji plenarnej PE to wielki sukces Lewiatana i naszych firm członkowskich. Umożliwia polskim firmom konkurowanie na równych zasadach poza UE, otwiera możliwości budowy własnych centrów badawczo-rozwojowych, a dla pacjentów oznacza szybszy i szerszy dostęp do leków.

Zachęcam również do przeczytania komentarzy ekspertów, m.in. na temat prac PE nad sprawozdaniem o zapobieganiu rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online oraz możliwości pozyskiwania środków z Horyzontu Europa.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na ankietę Konfederacji Lewiatan „Czego polski biznes oczekuje od UE?" Już niebawem opublikujemy wyniki wraz z komentarzami naszych ekspertów.

Chciałabym również, w imieniu Zespołu Brussels Headlines, złożyć Państwu życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

 

Kinga Grafa, Dyrektorka biura w Brukseli

 

    

Bardzo dobra wiadomość dla producentów leków i pacjentów

Parlament Europejski  przyjął rozporządzenie znoszące pięcioletni dodatkowy certyfikat ochronny SPC (supplementary protection certificate) na produkcję leków generycznych i biopodobnych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. Dzięki temu polskie firmy farmaceutyczne będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami. Konfederacja Lewiatan od początku popierała prace nad projektem.

Czytaj dalej >>>                                                                                        

 

 

Konferencja Komisji Europejskiej „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich."

Bunt w Europie - dyskusja o europejskiej polityce klimatycznej i związanych z nią ruchach społecznych

Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych w Europie?
Konferencja "Karta praw podstawowych z perspektywy prawa pracy UE"
O europejskim filarze praw socjalnych w EKES-ie

Chińskie BIZ w Unii Europejskiej: implikacje dla europejskiego biznesu i kształtowania polityki

Relacja ze spotkania Egelund Network

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 - rusza nabór

 

 

Horyzont Europa trampoliną do zbudowania innowacyjnej i konkurencyjnej firmy

W następnym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa, a Parlament Europejski sugeruje, aby było to nawet 120 mld euro.

Czytaj dalej>>>

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE, Biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Apel Konfederacji do eurodeputowanych o rezygnację z kontrowersyjnych przepisów

Tuż przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad sprawozdaniem do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o zapobieganiu rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online (COM(2018) 640 final, dalej: projekt), Konfederacja Lewiatan wystosowała apel do polskich eurodeputowanych o zgłoszenie bądź poparcie poprawek zmierzających do zmiany projektu w zgodzie z oczekiwaniami rynku.

Czytaj dalej>>>

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

Raport Eurofound na temat relacji przemysłowych w Europie 

Na forach europejskich, od początku 2019 r., wystąpiło duże ożywienie dyskusji nt. stanu i perspektyw dialogu społecznego, zarówno na szczeblu europejskim, jak i w poszczególnych krajach członkowskich.

Czytaj dalej>>>

Andrzej Rudka, ekspert Konfederacji Lewiatan

 

Komisja Europejska aktualizuje przepisy dotyczące kredytów konsumenckich 

Obecnie Komisja Europejska dokonuje rewizji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Evaluation of the consumer credit directive). Przy tej okazji należy poruszyć problem implementacji przepisów w obszarze rekalkulacji kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

Czytaj dalej>>>

Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan 

 

Europejskie Forum Nowych Idei - 25-27 września 2019 r. Sopot
Europa po wyborach: wiele prędkości czy różne kierunki? Czwarta rewolucja przemysłowa: pułapka technologiczna, kompetencje, zawody i przedsiębiorstwa jutra. Jak będzie wyglądał rynek przyszłości i jak funkcjonować będzie demokracja? O tym m.in. rozmawiać będą uczestnicy 9 edycji EFNI.

Czytaj dalej>>>

Aleksander Szałański, Dyrektor Departamentu Wydarzeń Konfederacji Lewiatan

 
 
"Society 5.0 for SDGs" - B20 summit in Tokyo - Joint recommendations 
Draft guidelines on the standardised presentation of the remuneration report... 
Evaluation of EU legislation on design protection - Comments on the consultation
Joint business statement in support of the WTO reform
Simplification proposals - Submission to the REFIT Platform

 

Lewiatan        

Konfederacja Lewiatan

Biuro w Brukseli

          
Av. de Cortenbergh 168 1000 Brussels, Belgium  Tel. (+32) 2 732 13 06 www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl